ACAR X5

ROK
2015

ZAKRE USŁUGI
Projekt koncepcyjny
Rysunek prezentacyjny
Modele gabarytowy
Projekt wstępny
Modele funkcjonalne
Model użytkowy
Wstępna dokumentacja
wzornicza
Projekt końcowy
Model prototypowy
Dokumentacja wzornicza
Dokumentacja powierzchni 
Nadzór nad wdrożeniem 

O PROJEKCIE
To najnowsze przeciwprzepięciowe urządzenie  zabezpieczające z oferty produktów Acar. Niewielkie gabaryty urządzenia pozwalają na jego wszechstronne użycie w domu
i biurze. Jedną z cech użytkowych jest możliwe kierunkowe ułożenie sznura sieciowego oraz opcjonalne uchwyty mocujące.

Wybrane projekty dla firmy HSK Data:

LOCK DATA

Acar XP

Acar P7

RCP T9000

Acar SMART