RCP T9000

ROK
2010

ZAKRE USŁUGI
Projekt koncepcyjny
Rysunek prezentacyjny
Wizualizacja 3D
Modele gabarytowy
Projekt wstępny
Modele funkcjonalne
Model użytkowy
Projekt kolorystyki
Wstępna dokumentacja
wzornicza
Projekt końcowy
Model prototypowy
Dokumentacja wzornicza
Dokumentacja powierzchni 
Projekt grafiki użytkowej 
Nadzór nad wdrożeniem 

 

O PROJEKCIE
Element systemu zabezpieczenia
i rejestrowania czasu pracy. Pozwala na łatwy sposób monitorowania wejść, wyjść oraz innych zdarzeń za pomocą karty zbliżeniowej.

Wybrane projekty dla firmy HSK Data:

LOCK DATA

Acar XP

Acar P7

Acar SMART

Acar X5