TABLICA OSTRZEGAWCZA

ROK
2003

ZAKRE USŁUGI
Projekt koncepcyjny
Rysunek prezentacyjny
Wizualizacja 3D
Modele gabarytowy
Projekt wstępny
Modele funkcjonalne
Model użytkowy
Projekt kolorystyki
Wstępna dokumentacja
wzornicza
Projekt końcowy
Model prototypowy
Dokumentacja wzornicza 
Nadzór nad wdrożeniem 

O PROJEKCIE
Tablica ostrzegawcza  “MOKRA PODŁOGA” o prostej konstrukcji: dwa elementy tworzywowe+rurka aluminiowa.

Wybrane projekty dla firmy Splast:

Seria TS

Zestawy AquaSplast

Wózek Piko

Klik Kombi

Dezo