LAMPA FERVOR

ROK
2017

ZAKRE USŁUGI
Projekt koncepcyjny
Rysunek prezentacyjny
Wizualizacja 3D
Modele gabarytowy
Projekt wstępny 
Modele funkcjonalne
Model użytkowy
Wstępna dokumentacja 
wzornicza
Projekt końcowy
Model prototypowy
Dokumentacja wzornicza
Dokumentacja powierzchni 
Nadzór nad wdrożeniem

O PROJEKCIE
Lampa drogowa wykonana w technologii LED. Jest ona przeznaczona do montażu na  samochodach ciężarowych
i terenowych, jako oświetlenie dodatkowe.

Wybrane projekty dla firmy Wesem:

Lampa 2HO

Lampa LA5

Lampa LT3

Lampa RGV1

Lampa CRV2A