LAMPA 2HO

ROK
1994

ZAKRE USŁUGI
Projekt koncepcyjny
Rysunek prezentacyjny
Wizualizacja 3D
Modele gabarytowy
Projekt wstępny 
Modele funkcjonalne
Model użytkowy
Wstępna dokumentacja 
wzornicza
Projekt końcowy
Model prototypowy
Dokumentacja wzornicza
Dokumentacja powierzchni 
Nadzór nad wdrożeniem

O PROJEKCIE
Typoszereg halogenów samochodowych–przeciwmgłowych i drogowych. Lampy przewidziane do montażu na samochodach ciężarowych i terenowych.
Wybrane projekty dla firmy Wesem:

Lampa LA5

Lampa LT3

Lampa RGV1

Lampa CRV2A

Lampa Fervor