NA ZNAK ŚWIETNEGO ZWYCIĘSTWA

ROK
2010

ZAKRE USŁUGI|
Projekt koncepcyjny
Projekt wstępny
Projekt końcowy
Dokumentacja techniczna
Wizualizacje
Projektowanie kolorystyki
Projektowanie grafiki operacyjnej
Realizacja wystawy wraz z  elementami opisów, katalogów, zaproszeń, plakatów

O PROJEKCIE
Jedna z większych wystaw eksponowanych na Wawelu
w rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Projekt obejmował aranżację, elementy ekspozycji oraz materiały poligraficzne.

Wybrane projekty dla Muzeum na Wawelu:

Namiot Turecki

Magazyn tkanin

Wystawa tkanin Kulczyckich

Hołd Pruski

Komunikacja Wizualna